Inschrijfformulier


Persoonlijke gegevens

*Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs gedurende je gehele verblijf in Oostenrijk.

Benodigde extra documenten (kopieën)Indien één of meerdere vragen met ‘Nee’ worden beantwoord, wordt er mogelijk geen A1-verklaring afgegeven door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zonder A1-verklaring kan de detachering in Oostenrijk geen doorgang vinden.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Synergie International Recruitment, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervings- en administratieproces ten behoeve van mijn werkzaamheden via Werken in Oostenrijk.nl.