Persoonlijke gegevens

*Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs gedurende je gehele verblijf in Oostenrijk.
*Zorg dat je gedurende je verblijf in Oostenrijk in het bezit bent van een goed dekkende reisverzekering. Via Zeker naar Oostenrijk

https://zekernaaroostenrijk.nl/ kun je een collectieve reisverzekering afsluiten welke speciaal is opgezet voor Nederlandse skileraren, horeca- en winkelpersoneel die in Oostenrijk aan de slag gaan.


Benodigde extra documenten (kopieën)


Indien ‘Ja’ – neem direct contact op met Synergie: werkeninoostenrijk@synergiejobs.nl
Indien ‘Nee’ – neem direct contact op met Synergie: werkeninoostenrijk@synergiejobs.nl
Indien ‘Nee’ – neem direct contact op met Synergie: werkeninoostenrijk@synergiejobs.nl
  • Ik verklaar dat ik alle gevraagde gegevens vrijwillig heb opgegeven en dat deze naar waarheid zijn ingevuld.
  • Door ondertekening van het inschrijvingsformulier geef ik aan Synergie de toestemming tot de verwerking van mijn persoonsgegevens binnen de grenzen beschreven in de privacy policy.
  • In overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, werd ik geïnformeerd over mijn recht van toegang tot mijn persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, de overdraagbaarheid, het verzet tegen de verwerking en het recht op de verwijdering van mijn persoonlijke gegevens. Ik kan deze rechten uitoefenen via het formulier beschikbaar op de website www.synergie-ir.nl.
  • Ik heb de voorwaarden van de privacy policy gelezen en geef mijn uitdrukkelijk toestemming voor het bewaren van mijn persoonlijke gegevens in een digitale database en/of papier.