NAW gegevens

Adres Nederland

Adres land van herkomst


Overige gegevens

Bankgegevens

LET OP; Je kunt alleen een IBAN-nummer door geven, als de bankrekening op je eigen naam geregistreerd staat.

Vreemde Talenkennis

Werkervaringen


Benodigde extra sollicitatiedocumenten

Rijbewijs

Certificaten

Recruitment


  • Ik verklaar dat ik alle gevraagde gegevens vrijwillig heb opgegeven en dat deze naar waarheid zijn ingevuld.
  • Door ondertekening van het inschrijvingsformulier geef ik aan Synergie de toestemming tot de verwerking van mijn persoonsgegevens binnen de grenzen beschreven in de privacy policy.
  • In overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, werd ik geïnformeerd over mijn recht van toegang tot mijn persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, de overdraagbaarheid, het verzet tegen de verwerking en het recht op de verwijdering van mijn persoonlijke gegevens. Ik kan deze rechten uitoefenen via het formulier beschikbaar op de website www.synergie-ir.nl.
  • Ik heb de voorwaarden van de privacy policy gelezen en geef mijn uitdrukkelijk toestemming voor het bewaren van mijn persoonlijke gegevens in een digitale database en/of papier.